«Οι ανιστόρητες τουρκικές θέσεις δεν βρίσκουν ευήκοα ώτα. Κανένας από τους σοβαρούς δρώντες της διεθνούς κοινότητας δεν δέχεται καμία συζήτηση για την Κύπρο, πέρα από το πλαίσιο λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας».