«Ο Ράμα έρχεται σε άκαιρο χρονικό σημείο. Η επίσκεψη είναι ιδιωτική. Δεν θα συναντηθεί με Έλληνες αξιωματούχους. Άλλωστε, στη χώρα μας επιτρέπονται οι συναθροίσεις. Όμως, τα προβλήματα με την Αλβανία παραμένουν: κράτος δικαίου και σεβασμός της ελληνικής μειονότητας».