«Το εθνικό σχέδιο για τους υδρογονάνθρακες προχωρά. Το ίδιο και το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα. Ο σχεδιασμός των εθνικά ωφέλιμων πολιτικών συνεχίζεται απρόσκοπτα, χωρίς να επηρεάζεται από παράλογες θέσεις τρίτων δυνάμεων».