«Η κυβέρνηση σταθερά στηρίζει τους αγρότες, πάντα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα: η πράσινη μετάβαση κοστίζει και τους επιβαρύνει δυσανάλογα. Απαιτείται ευρωπαϊκός επανασχεδιασμός των αγροτικών πολιτικών. Αυτό ζητά η Ελλάδα».