«Η επίσκεψη Μπλίνκεν επιβεβαιώνει το σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο. Είναι αυτόνομες και δεν ετεροκαθορίζονται. Δεν μπορούν να συνδέονται τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας με εκείνα τρίτων χωρών».