«Νέα φιλοσοφία στις ένοπλες δυνάμεις. Ανασχεδιάζουμε τις ανάγκες, σύμφωνα με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Δίνουμε έμφαση και στα «έξυπνα» όπλα, όπως τα drones. Η Ελλάδα θέλει να ερευνήσει, να καινοτομήσει και να κατασκευάσει. Στόχος είναι σταδιακά να γίνουμε παραγωγοί».