«Το ζήτημα της ορκωμοσίας του εκλεγμένου δημάρχου Φρέντι Μπελέρη δεν είναι διμερές. Μαζί με το σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, είναι ζητήματα εφαρμογής του κράτους δικαίου. Αυτό αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση για να διαβεί η Αλβανία τον ευρωπαϊκό δρόμο».