«Ωφέλιμο παραδοτέο θα ήταν η δέσμευση της Άγκυρας για διατήρηση της ηρεμίας. Η συζήτηση με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε απόψεις. Συζητούμε για θέματα θετικής ατζέντας, υπενθυμίζοντας τις εθνικές μας θέσεις, με στόχο να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Με ρεαλισμό, χωρίς αφέλεια».