«Θετικό το κλίμα αλλά εμφανείς οι κόκκινες γραμμές. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην επικοινωνία με την Τουρκία, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Χρειάζεται χρόνος, να δούμε. Η συζήτηση με την Άγκυρα αποτελεί εθνικά υπεύθυνη στάση, ακόμα και αν διαφωνούμε»