«Στόχος μας είναι τα ευεργετήματα της ανάπτυξης να φθάσουν σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Η επενδυτική βαθμίδα θα ανοίξει την πόρτα στην έλευση νέων επενδύσεων και θα ωφελήσει την κοινωνία. Η αντιπολίτευση αρνείται αυτήν την πραγματικότητα για κομματικό όφελος».