«Οι αυξήσεις στους μισθούς και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών δεν θα έρθουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα εξασφαλισθούν μέσα από τη στέρεη ανάπτυξη. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσει να βαδίζει η κυβέρνηση της @ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και αυτήν την τετραετία».