«Το μεταναστευτικό πρέπει να παραμείνει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Όμως, η βοήθεια να πηγαίνει σε αυτούς που τη χρειάζονται πραγματικά. Όχι σε όσους μπορούν να πληρώσουν τους παράνομους διακινητές. Γι’ αυτό απαιτείται συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης».