«Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας. Να μιλάμε για παραγωγή πλούτου, όχι για νέους φόρους, όπως κάνει η αντιπολίτευση».