Ο πρωτογενής τομέας παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στήριξε με κάθε τρόπο το εισόδημα του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου. Το στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που θα στοχεύει στην ανανέωση του επαγγελματικού δυναμικού και στον συνολικό μετασχηματισμό του κλάδου. Στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ευημερία χωρίς προηγουμένως να έχουμε εξασφαλίσει υψηλή παραγωγικότητα και αντίστοιχα έσοδα στον πρωτογενή τομέα. Για εμάς στη Νέα Δημοκρατία είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε από το μοντέλο της αγροτικής εκμετάλλευσης στο μοντέλο της αγροτικής επιχείρησης.

Ο μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα συντελείται με όχημα την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Τον κύριο μεταρρυθμιστικό άξονα αποτελεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ύψους 19,3 δισ. ευρώ, ποσό που θα αντλήσει συνολικά η Ελλάδα κατά την περίοδο 2023 – 2027.

Στη θεώρησή μας, με συνέπεια και συνέχεια, περιλαμβάνονται 7 αυτόνομα και ταυτόχρονα συμπληρωματικά στοιχεία:

  • Η στοχευμένη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου και του αγροτικού κόσμου.
  • Η δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.
  • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής.
  • Ο εξορθολογισμός του πλαισίου ενισχύσεων και των συστημάτων πληρωμών και αποζημιώσεων.
  • Η ενίσχυση της συνεργατικότητας και η ενδυνάμωση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων.
  • Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, για αειφόρο πράσινη ανάπτυξη και επισιτιστική επάρκεια.
  • Η θωράκιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο.

Όλη αυτή η στρατηγική θεώρηση εδράζεται σε 3 πυλώνες που περικλείουν τα εξής:

  • Τη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, την εμπορία, το branding και τις εξαγωγές.
  • Tην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μέσω επενδύσεων στην αγροτική οικονομία, σε υποδομές, καινοτομία και κατάρτιση.
  • Την εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας και την ταύτιση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων της ελληνικής γης, με την υγεία, την ευζωία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τη γαστρονομία και, φυσικά, τον τουρισμό.

Στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουμε ότι η ανταγωνιστικότητα στον πρωτογενή τομέα πρέπει να ενισχυθεί. Για να πετύχουμε το στόχο, είναι απαραίτητη η σύνδεση της παραγωγής με την επιχειρηματικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, οφείλουμε να επιμείνουμε σε πολιτικές που θα ενισχύουν τους ελέγχους σε όλο το φάσμα του πρωτογενούς τομέα, θα διευρύνουν την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση και θα τονώνουν την εξωστρέφεια.

Η πολιτική μας έχει στον πυρήνα της την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Είναι ο μόνος δρόμος για να αυξηθούν οι παραγόμενες ποσότητες και να προστατευθεί αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον. Η ψηφιακή γεωργία ακριβείας, οι καλύτερες προβλέψεις καιρικών φαινομένων (κάτι στο οποίο η σημερινή κυβέρνηση έχει να επιδείξει σημαντικό έργο), η προστασία φυτών και ζώων από ασθένειες, η εξειδίκευση στην παροχή τροφής και λιπασμάτων, οι γενετικά βελτιωμένοι – και όχι τροποποιημένοι – σπόροι, η ορθολογικότερη χρήση νερού και φυτοφαρμάκων, είναι μερικές από τις εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα που πρέπει σύντομα να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα παραγωγού. Επιπλέον, πιστεύουμε στην ενθάρρυνση των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας για την εφαρμογή καλών πρακτικών πράσινης και ευφυούς γεωργίας. Θέλουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το κλίμα, τα ύδατα, το έδαφος, τον αέρα, τη σοδειά, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Το 24% των άμεσων ενισχύσεων προορίζεται για οικολογικά προγράμματα, ενώ το 48% των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης θα εξυπηρετεί πλήρως τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, έως το 2027.

Χωρίς αγρότες δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Και χωρίς αναπτυγμένη ελληνική περιφέρεια, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που δίνουν κίνητρα για συνειδητή επιλογή του αγροτικού επαγγέλματος. Η σωστή κατεύθυνση κινείται προς τη μεγαλύτερη προστασία και διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής, την ποσοτική ενίσχυση των παραγομένων προϊόντων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές και εν τέλει τη στήριξη των παραγωγών μας και της ελληνικής περιφέρειας.

Η νέα διεθνής πραγματικότητα μάς υποχρεώνει να κινηθούμε με βάση τα νέα δεδομένα. Η στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο μετασχηματισμός από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης. Αυτή είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την προστασία του ιστού της πρωτογενούς παραγωγής και την απαραίτητη αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο. Χρειαζόμαστε αλλαγή της αντίληψης.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τον οικονομικό μετασχηματισμό του Αγροδιατροφικού Τομέα και δράσεις ανάπτυξης της Υδατοκαλλιέργειας, το Πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα και, τέλος, το Ταμείο Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιεργειών.

Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της εποχής, δικαιώνοντας τις προσδοκίες του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του μελισσοκόμου, του αλιέα. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την πολιτική ευθύνης με συνέπεια και οραματισμό, όπως αξίζει στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο.