«Με εξωστρεφή εξωτερική πολιτική και ισχυρή εθνική άμυνα, τα τελευταία 4 χρόνια, η χώρα μας έχει ανακτήσει τη διεθνή της αξιοπιστία. Εταίροι, σύμμαχοι, καθώς και οι γείτονες Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν δέχεται καμία έκπτωση στα εθνικά της συμφέροντα».