«Για να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τις ΗΠΑ, η Άγκυρα αλλάζει ρότα. Αλλά πρέπει να επιδείξει συνέπεια. Ακόμα και αν η Τουρκία το καταφέρει, η ελληνική εθνική άμυνα έχει φύγει χρόνια μπροστά. Έχει αναβαθμιστεί στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών».