«Προϋπόθεση για τη διπλωματία των σεισμών, αποτελεί η ύπαρξη ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, κάτι που σήμερα απουσιάζει από την Τουρκία».