«Με το πρώτο πράσινο φως των ΗΠΑ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αθήνας με F35 και τις παράλληλες καθυστερήσεις για την Άγκυρα, η Ελλάδα κερδίζει πολύτιμο χρόνο και αμυντικό υλικό. Προχωρούμε στον ευρύτερο αμυντικό σχεδιασμό μας, βάσει πλάνου και χρονοδιαγράμματος».