«Ο Ερντογάν αποδομεί τον Κεμαλισμό, αντιγράφοντας τις πρακτικές του ίδιου του Κεμάλ. Επιδιώκει να αντικαταστήσει τον Κεμάλ και να καταστεί ο μεγάλος ηγέτης στη συλλογική τουρκική συνείδηση. Ουσιαστικά, μιλάμε για τον «Ερντογανισμό», μια νέα προσωπολατρία του 21ου αιώνα».