«Χρήσιμη η συνάντηση Μπούρα-Καλίν. Ένας δίαυλος επαφής των διπλωματών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, αν χρειαστεί. Δεν σημαίνει ότι υπαναχωρούμε από τις θέσεις μας. Αντιθέτως, δείχνει ότι η Ελλάδα δεν φοβάται. Εμπιστεύεται την ισχύ των επιχειρημάτων της».