«Η κυβέρνηση δεν λαμβάνει αποφάσεις στο φτερό. Παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, φέρνει μέτρα που βελτιώνουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αύξηση των συντάξεων. Και αυτό αποτελεί επιλογή ευθύνης για το μέλλον».