Χρόνια πολλά Ελληνίδες, Χρόνια πολλά Έλληνες!

Είναι οι μεγάλες στιγμές που αλλάζουν την ιστορία ενός λαού και τη μοίρα ενός έθνους. Και σ’ αυτές, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ξεχώριζαν πάντα με την αποφασιστικότητα και τη δύναμη της ψυχής τους. Πάντα και όλα για την πατρίδα.

Η σημερινή διπλή εορτή είναι γεμάτη από το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα για την Παναγία μας αλλά και από υπερήφανες μνήμες. Και ενθαρρύνει τη συλλογική σκέψη για τις θεμελιώδεις αξίες μας. Την ελευθερία και τη δημοκρατία. Για τους αγώνες που δώσαμε, γι’ αυτούς που ίσως χρειαστεί να δώσουμε. Ας είναι οι σελίδες της ιστορίας μας, αυτές του θριάμβου, αλλά και της οδύνης, σταθερός δρόμος προόδου.

Για τη σύγχρονη, ενωμένη, ισχυρή Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο.