Ακούστε την συζήτηση με τον Θανάση Φουσκίδη, στην εκπομπή “Ήτανε Δίκαιο, Έγινε Πράξη”, στον ακόλουθο σύνδεσμο: