Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στην χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Νομός Σερρών, αγωνιζόμενος για την ελευθερία, υπέστη βαριές καταστροφές και πάνω απ’όλα σοβαρές απώλειες στον πληθυσμό του.

Ο Νέος Σκοπός πλήρωσε το τίμημα του θάρρους και του αγώνα στις 3.10.1941, όταν οι Βούλγαροι κατακτητές εκτέλεσαν 18 νέους άνδρες, θύματα της τρέλας του πολέμου και της βαναυσότητας του κατακτητή.

Σήμερα, οικοδομείται για τον τόπο ένα μέλλον στηριζόμενο στην κατανόηση και την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες μαύρες στιγμές. Η οικοδόμηση αυτή όμως γίνεται με σεβασμό στην ιστορία τόπου και των ανθρώπων του.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου παρευρέθη στην ημέρα μνήμης στον Νέο Σκοπό για να τιμήσει τα θύματα της αγριότητας του πολέμου.