Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί τον κατεξοχήν υπερασπιστή των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ήπειρό μας.

Ως μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου, εκπροσωπούμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο και συμμετέχουμε στον πανευρωπαϊκό διάλογο για κρίσιμα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη. Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και στον κόσμο, καθώς αυτά αποτελούν την πεμππτουσία του φιλελεύθερου τρόπου ζωής μας.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 ετών από την σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μίλησε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση απευθύνοντας έκκληση για την ενδυνάμωση της Ευρώπης και των αξιών της.